İcra İflas Hukuku, Kambiyo Hukuku

  • Çek, Bono gibi Kambiyo Senetlerine dayalı alacakların icra yoluyla tahsili
  • Anlaşma, Sözleşme, kontrat bedellerinin genel haciz yoluyla takibi
  • Mahkeme Kararlarının İlamlı İcra yoluyla takibi
  • Sıra Cetveline İtiraz Davaları
  • İstihkak Davaları
  • Muvazaalı Tasarrufların İptali Davaları
  • İcra Hukukuna mahsus Ceza Davaları
  • İstirdat Davaları

Hukuk Büromuz toplu dosyalara sahip olan müvekkillerinin problemli alacaklarının tahsilinde müvekkillerine kurumsal hizmet vermekte ve bu tür dosyaların tahsilinde hukuksal yardım sunmaktadır. Bu kapsamda alacak dosyaları ile ilgili düzenli periyotlarla müvekkili ve mali müşavirini bilgilendirme, tahsilat performansına ilişkin istatistikler sunma, istihbarat faaliyetinde bulunmak gibi kurumsal hizmetler sunmaktadır.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)