Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yabancı gerçek ve Tüzel Kişiler adına Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca şirket kurulması Şirket birleşme ve devralma operasyonlarının yürütülmesi

  • Off Shore şirketlerin kayıtlı şirket ortağı olması ve bunun hukuksal ve mali sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesi
  • Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları
  • Şirket Müdürlerine karşı Sorumluluk Davaları
  • Ortaklıktan Çıkarma Davaları
  • İflas Erteleme Davaları
  • Menfi Tespit, Alacak ve Tazminat davaları
  • Marka, Patent ve Haksız Rekabete ilişkin Davalar

Ticari hayatta, ticari iş sayılan her türlü iş ve işlemin takibinde, karşı karşıya kalınan sorunlara ilişkin danışmanlık verilmesinde, alınması gereken izinlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde, yeniden yapılandırma ve iyileştirme operasyonlarında, şirketlerin kurulması, devralınması ve birleşmesinden ticari işlerin düzenlenmesine kadar, her aşamada hukuk büromuz, müvekkillerine hukuksal yardımda bulunmayı, uyuşmazlıkları daha doğmadan kaynağında çözmeyi ve böylelikle kurumsal bir hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)