Borçlunun Muvazaası

Son dönemlerde Tüketici Mahkemesi'nden tüketici müvekkillerimiz lehine özellikle harici gayrimenkul satışlarına ilişkin satışlarda sınırları zorlayan tedbir kararları almaktayız.Yine Tüketici Mahkemesi'nde açtığımız bir davada, inşaat firmasından gayrimenkul satın alan ancak tüm ödemesini yapmış olmasına rağmen dairenin tapusunu üzerine alamayan yabancı müvekkilimiz adına Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada,taşınmazın şirket adına tescili halinde ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir talebinde bulunduk. Biraz daha açmak gerekir ise borçlu ve davalı inşaat şirketinin Ticaret Mahkemeleri'nde üçüncü kişiye karşı açtığı tapu iptali ve tescil davası bulunmakta idi.

İnşaat şirketi bu davada arsa sahibinden hak edişi karşılığında alması gereken tapuların adına tescilini talep etmekte idi.Son derece haklı ve her yönü ile ispat ettiğimiz Tüketici Mahkemesinde görülen davada mahkeme,ticaret mahkemesindeki tapu iptali ve tescilin gerçekleşmesi halinde, henüz tapular arsa sahibi adına kayıtlı iken, bu tapular üzerine ihtiyati haciz mahiyetinde ihtiyati tedbir konulmasına karar vermiştir.Mal kaçırmakta kararlı olan inşaat şirketi ise Mahkemeden aldığımız bu tedbir kararı karşısında derdest davasındaki alacak taleplerini üçüncü kişiye temliki için Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştur.Biz ise borçlu inşaat şirketinin bu hamlesi karşısında temlike yönelik itirazlarımızı Ticaret Mahkemesi'ne iletmiş bulunmaktayız.Ticaret Mahkemesinin bu durum karşısında alacağı kararı beklemekteyiz.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)