Turizm Tüketici

Turizm Ekonomisinin içerisinde bulunan argümanların ( acentalar, oteller, bakanlık, misafirler, sigorta firmaları) ilişkileri çok zaman çok uluslu bir görünüm arzeder. Ve dolayısıyla çözümü genelde Uluslar arası hukukun kurallarına göre yapılabilmektedir.

Yargıtay kararları gereği misafir ile acente ve misafir ile acente arasındaki ilişkiler Tüketici ilişkisi kabul edilip, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki yasa uygulanmaktadır. Böylece buna ilişkin davalara Tüketici Mahkemeleri bakmaktadır. Acente aracılığı ile otelde konaklayan misafirlerin uğradıkları zararlara göre, tazmin sorumluluğunun yönü değişebilmektedir. Misafir ile acente arasında kurulan sözleşmenin kapsamına göre uğranılan zarar TBK hükümlerine göre akde aykırılık sebebiyle giderilecektir. Burada Acentenin zarara göre konaklanılan otele rücu imkanı bulunmaktadır.

28.11.2013 tarihinde yürürlüğü giren 6502 sayılı Yasa ‘nın 51. maddesi ile birlikte paket turlar düzenlenmiştir. Bu maddenin 4. fıkrasında tüketiciye tanıtıcı broşür verilmesini zorunlu kılınmıştır. Bu broşürde tüketici ile yapılan sözleşmenin bir parçası haline gelmiştir. O halde broşürde bulunan özelliklere aykırı satış yapılması , paket tur düzenleyicisi ve aracılarının sorumluluğunu gerektirmektedir. Maddenin 2. fıkrasında ise verilen hizmetin ayrı ayrı faturalandırılması halinde dahi, paket tur düzenleyicisinin sorumluluğunun devam edeceği, belirtilmiştir. Yasanın 9. fıkrasında ise kongre turizmleri ele alınmıştır. Bu nedenle, ticari ve mesleki faaliyetleri çerçevesinde, paket turlardan yararlananlar da tüketici kabul edilmiştir. Bunların yanında, sözleşmeye uygun şekilde hizmet sağlanmamış olması karşısında Tüketiciye ücretten indirim, ücretin iadesi ve uğradığı zararların tazminin isteme gibi haklarda kanun kapsamına alınmıştır.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)