Aile Hukukuna Özgü Tedbirler

Genel Kurulda Oy Hakkına Sınırlama

Her ne kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu oluşturulurken İsviçre ve Alman Ticaret ve Şirketler Hukuku temel alınmış ise de bugün Türkiye'de henüz Kanun'da öngörülen seviyede şirketler kurumsallaşma sağlayamamışlardır.

Bu durum şirketlerin kredi alma süreçlerinde,birleşme ve devirlerinde karşımıza sorun olarak çıkmaktadır. Tüm bu ticari hususların yanı sıra aile mallarının paylaştırılması, katkı ve/veya katılma alacaklarının hesaplanması gibi aile hukukuna özgü konularda da şirketlerin kurumsallaşmamış olması, bir taraf aleyhine hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Hakim ortak,aynı zamanda şirket müdürü, aynı zamanda şirket muhasebesi hakkında karar veren kişi durumunda bulunan ortaklar, kendilerine dava ikame olunduğunda şirket aktiflerini veya iş bağlantılarını kaçırabilmekte, kullandığı kredilerle şirketin değerini düşürebilmekte, kısacası elinde olan imkanları kendisine dava açan eşi aleyhine sonuna kadar kötü niyetli kullanabilmektedir. İşte tam bu noktada, Medeni Kanun 169.maddesinde ifadesini bulan ve Yargıtay tarafından son derece geniş bir çerçevede değerlendirilen aile hukukuna özgü tedbirler konusu gündeme gelmektedir. Bir yabancı uyruklu müvekkilimiz adına Aile Mahkemesinde ikame ettiğimiz, esasına yabancı ülke hukukunun uygulandığı ve fakat tedbir konusunda Türk Hukuku'nun uygulandığı "olağanüstü mal rejimine geçiş" davasında, yukarıda bahsettiğimiz vakıaların yaşanması nedeniyle özel bir tedbir talep etme zarureti ortaya çıkmıştır. Yabancı ülke vatandaşı davalı kocanın, çok uluslu holdinge bağlı Türkiye'deki şirketlerin aktifleri ile ilgili dilediği gibi tasarrufta bulunabilmesinin önüne geçmek amacıyla, davalı koca adına kayıtlı hisselerin genel kuruldaki oy haklarının müvekkile devredilmesi yönündeki talebimizi Yerel Mahkeme, hisselerin genel kuruldaki oy hakkının müştereken ve müvekkilin muvafakati ile kullanılması yönünde karar vermiştir. Söz konusu tedbir kararı ile birlikte davalı koca, müvekkilin rızası ile genel kurulda oy kullanmaya başlamıştır. Gerek şirketler ve gerekse davalı tarafından yapılan itirazları inceleyen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi,Yerel Mahkeme'nin verdiği genel kurulda oy kullanmanın sınırlandırılmasına ilişkin tedbir kararını onamıştır. Bu açıdan karar emsal niteliktedir.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)