Acentalar

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu md. 3 gereğince Türkiye’de seyahat acenteleri 3 grup halinde düzenlenmiştir. A grubu seyahat acenteleri genel olarak tüm seyahat acenteliği hizmetlerini görebilirler.

Paket turlar düzenlemek, 24 saatten az ya da fazla süren turlar düzenlemek, kongre turları ve organizasyonları düzenlemek, onların tanıtılması, pazarlanması, satılması, ürünleri satılması için yetkili seyahat acentesi kılmak bunlardan bazılarıdır. B grubu seyahat acenteleri ise kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentelerinin düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar. C grubu seyahat acenteleri ise Türk vatandaşları için yurt içi turları yapmaya yetkilidir.Ticari amaç ve gereksinimlerle, doğrudan müşteri sayılmayan kişi ve kuruluşlara sahip oldukları veya 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işleten sıfatını taşıdıkları araçları, bu konuda tabi oldukları hukuki düzenlemelere uygun olarak kiralama faaliyeti ve Konaklama, ağırlama, eğlence, ulaştırma ve Bakanlıktan belgeli yat işletmelerinin tabi oldukları hukuki düzenlemenin cevaz verdiği yer ve şekilde kendi ürünlerini pazarlamaları, rezervasyon yapmaları ve satmaları işlemleri seyahat acenteliği sayılmayan işlerdendir.

B ve C grubu acenteler, kendileri ürün oluşturamazlar. Ancak A grubu acentelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtır, pazarlar ve satar. Bu durum ise ancak bir sözleşme veya yetki belgesi verilmesi halinde mümkündür. Gerek Kanunda ve gerekse Seyahat Acenteleri Yönetmeliği’nde belirlenen şartları taşımaksızın faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Bu şartları taşımayan faaliyetin internet aracılığı ile yapılması da suç teşkil etmektedir. Ancak bu aracılık faaliyetinin yurtdışında kurulmuş bir şirket olması halinde Türkiye’den usulüne uygun olarak kurulup kurulmadığı ve Türkiye de acentelik yetkisini haiz olup olmadığı önem arz etmektedir. Gerçekten Yargıtay bir kararında yurtdışında faaliyet gösteren bir şirketin ‘’ Türkiye'de seyahat acenteliği faaliyetleri yapabilmesine imkan sağlayan usulüne göre alınmış bir ""Seyahat Acentesi İşletme Belgesi"" bulunup bulunmadığı araştırılmasını’’ ve buna göre usulsüz aracılık yapanlar hakkında ceza tayinine karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.

İşletme belgesinin önemi kendini 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nda da kendini gösterir. Kanundan yararlanmak için Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletme olmak yanında, Turizm İşletme Belgesinin de bulunması gerekmektedir.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)