Torba Yasa ve Yabancıların Çalışma İzinlerine Etkileri

6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Halk arasında "torba yasa" olarak adlandırılan değişiklik ile Türkiye'de Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da da değişikliğe gidildi. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun 6.maddesinde: "Türkiye'nin taraf olduğu ikili yada çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe Türkiye'de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara,iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın ve belirli bir işletme,meslek,mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın çalışma izni verilebilir." düzenlemesi mevcut idi.

Ancak 11/09/2014 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 22.maddesi ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmiştir.Buna göre;

Madde 6-Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe ve 11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla;04/04/2013 tarihli ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye'de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara,süresiz çalışma izni verilebilir.

Süresiz çalışma izni verilen yabancılar,6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni yabancının veya işverenin talebiyle ya da 6458 sayılı Kanunun 45.maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini gerektiren hallerde iptal edilir.

Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye'ye girişleri,Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İç İşleri Bakanlığı tarafından Bakanlığa bildirilir.

Anılan değişiklikle artık Türkiye'de 11/04/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydı ile,uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar,Türkiye'de en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olanlar veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilmektedir.

Özal Hukuk Bürosu
Copyright © 2015
icon Ataturk Blv., Guneş Sit., B-Blok 17-1,
Konyaalti, Antalya, Turkey.
London:132-134 Lots Road SW10
0RJ Chelsea LONDON
icon Т. +90 242 229 97 21
T. +44 755 168 28 68
F. +90 242 229 97 51
telefon +90 541 229 97 21 (Eng, Tr)
+90 541 551 61 83 (Rus)
+90 532 60118 04 (Ger)